Workshopy jsou prvním veřejným příspěvkem našeho projektu ve snaze přispět k překonání právních a administrativních bariér ve společném příhraničním regionu Česko – Bavorsko. Všem účastníkům a zájemcům o danou problematiku děkujeme za účast a spolupráci a přikládáme prezentace z workshopů ke stažení. Cílem projektu je podpořit postupné překonávání překážek v přeshraniční spolupráci mezi obcemi a dalšími aktéry v česko-bavorském pohraničí. V současné době existují četné dohody a kooperace (oblast ochrany životního prostředí, policejní spolupráce, městská a školní partnerství a dohody mezi složkami záchranných sborů), což dokazuje realizovatelnost a částečnou úspěšnost přeshraniční spolupráce.

TEAM 1 – Sociální věci a zdravotnictví / Soziales und Gesundheit

TEAM II. – Veřejná správa a best practice, turismus / Verwaltung, Best Practice, Tourismus

TEAM III. – Odpadové právo, Zapojení veřejnosti do výstavby úložišť jaderného odpadu, Stavební právo / Abfallrecht, Beteiligung der Öffentlichkeit am Bau von Atommülllagern, Baurecht