Prezentace ze společného závěrečného workshopu

 

REGION BEZ HRANIC

SPOLEČNĚ PRO ČESKOU REPUBLIKU A BAVORSKO

REGION OHNE GRENZEN

Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví

Číslo projektu: 68

Termín realizace:  01. 09. 2017 – 29. 02. 2020

Financováno: z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014–2020

Hlavní partner: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická

Projektový partner: Univerzita v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik

Asociovaný partner: Svaz měst a obcí České republiky

Navrhovaný projekt si klade za cíl napomoci formulovat systémová řešení pro postupné překonávání  legislativních, právních a správních bariér pro přívětivou přeshraniční spolupráci v regionu Česko-Bavorsko.

Dalším cílem projektu je  podporovat atraktivnost života lidí v regionu Česko-Bavorsko a podporovat zájem investorů o společný region postupným odstraňováním právně správních překážek.

AKTUALITY

POZVÁNKA na česko-německý workshop v Plzni 25. října 2019

Vážení představitelé veřejné správy, Vážení starostové a zástupci obecní samosprávy, Vážení zástupci obecně prospěšných společností a spolků, Vážení zástupci soukromého sektoru, Vážené kolegyně a kolegové, Vážení občané,...

První workshopy se konaly 14. – 15. 3. 2019 Plzni a 21. – 22. 3. 2019 Pasově

Workshopy jsou prvním veřejným příspěvkem našeho projektu ve snaze přispět k překonání právních a administrativních bariér ve společném příhraničním regionu Česko - Bavorsko. Všem účastníkům a zájemcům o danou problematiku děkujeme za účast a spolupráci a přikládáme...

Pozvánka na společné česko – německé workshopy v Plzni a v Pasově

Pozvánka na dva společné česko - německé workshopy v Plzni (15. března 2019) a v Pasově (22. března 2019) v rámci projektu č. 68 - Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravonictví...

Příspěvek na 3. PARTNERSKÉM FÓRU projektu Horní Falc a Plzeňský kraj

Dne 22. listopadu 2018 přestavila doc. JUDr. Monika Forejtová a Mgr. et Mgr. Milan Severa aktivity projektu na 3. PARTNERSKÉM FÓRU projektu Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy. Děkujeme tímto organizátorům fóra za možnost prezentovat projekt,...

Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce

Toto pracoviště v nepřetržitém provozu zajišťuje výměnu informací za účelem plnění úkolů policie v oblasti přeshraniční spolupráce, zejména při odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti a rovněž při objasňování trestné činnosti a ochraně státních hranic,...

Svaz měst a obcí

Dne 27. 3. 2018 se JUDr. Vladislav Vnenk zúčastnil setkání se zástupci Svazu měst a obcí, kde byl představen projekt a byla domluvena následná spolupráce.

Bayern Handwerk International

Vstoupili jsme v kontakt s panem Pavlem Pulcem. Byla domluvena následná spolupráce s tím, že dojde k identifikaci překážek v souvislosti s příhraničním poskytováním služeb.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Dne 27. 6. 2018 proběhla návštěva HZS PK, kde bylo komunikováno s Ing. Jiřím Bártkem. Byly diskutovány otázky fungování příhraniční spolupráce HZS na české a bavorské straně.

Regionální kancelář Plzeň obchodní a průmyslové komory Regensburg

Dne 20. 6. 2018 byla navštívena regionální kancelář Plzeň obchodní a průmyslové komory Regensburg, kde byl představen projekt. Bylo diskutováno, co je problematické v rámci příhraniční spolupráce.

Schwandorf 10. 4. 2018

Dne 10. 4. 2018 bylo navštíveno česko-německé centru policejní spolupráce, kde byl představen projekt. Bylo diskutováno, co je problematické v oblasti policejní spolupráce mezi ČR a Německem.

14 + 10 =

Poskytovatelé

Partneři

Asociovaný partner