REGION BEZ HRANIC

SPOLEČNĚ PRO ČESKOU REPUBLIKU A BAVORSKO

REGION OHNE GRENZEN

Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví

Číslo projektu: 68

Termín realizace:  01. 09. 2017 – 29. 02. 2020

Financováno: z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014–2020

Hlavní partner: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická

Projektový partner: Univerzita v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik

Asociovaný partner: Svaz měst a obcí České republiky

Projekt si klade za cíl napomoci formulovat systémová řešení pro postupné překonávání  legislativních, právních a správních bariér pro přívětivou přeshraniční spolupráci v regionu Česko-Bavorsko.

Dalším cílem projektu je  podporovat atraktivnost života lidí v regionu Česko-Bavorsko a podporovat zájem investorů o společný region postupným odstraňováním právně správních překážek.

14 + 13 =

Poskytovatelé

Partneři

Asociovaný partner