Kontakt

14 + 7 =

Kontakty

ČESKÁ REPUBLIKA

Hlavní kontakt českého partnera: regionbezhranic@gmail.com

Vedoucí projektu/Projektleiter
doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
email: forejtov@kup.zcu.cz

Projektový manažer/Projektmanager
Mgr. et Mgr. Milan Severa
email: severa.milan@gmail.com

Finanční manažer/ Finanzmanager
Mgr. et Mgr. Dana Bárková, Ph.D.
email. barkova@kfp.zcu.cz

Garanti týmů/Teamgaranten

Tým 1 (Sociální právo/Socialrecht)
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
email: jpsutka@kpo.zcu.cz

Tým 2 (Obchodní právo/Wirschaft)
JUDr. Tomáš Pezl
email: pezl@kup.zcu.cz

Tým 3 (Správní právo/Verwaltungschrechts)
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
email: kopeckym@ksp.zcu.cz

BAVORSKO

Hlavní kontakt bavorského partnera: regionohnegrenzen@gmail.com

Vedoucí projektu/Projektleiter
Prof. Urs Kramer
email: Urs.Kramer@uni-passau.de

Projektový manažer/Projektmanager
Vanessa Bahr
email: Vanessa.Bahr@uni-passau.de