WORKSHOPY

POZVÁNKA na česko-německý workshop v Plzni 25. října 2019

 

Vážení představitelé veřejné správy,

Vážení starostové a zástupci obecní samosprávy,

Vážení zástupci obecně prospěšných společností a spolků,

Vážení zástupci soukromého sektoru,

Vážené kolegyně a kolegové,

Vážení občané,

           dovoluji si vás tímto pozvat k účasti na závěrečném workshopu v rámci projektu č. 68 s názvem „Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví“, který se bude konat dne 25. 10. 2019 v Plzni v sídle Krajského úřadu – Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13 Jižní Předměstí.

Projekt, který je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014–2020, je zaměřen na zlepšování spolupráce, komunikace a sdílení dobré praxe v příhraničním regionu Česko – Bavorsko. Přednášet budou členové výzkumného týmu a experti z praxe, a to jak z České republiky, tak ze Spolkové republiky Německo a Švýcarska.

Závěrečný workshop konaný v místě sídla vedoucího partnera projektu, kterým je Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plni představí dosavadní výsledky jeho výzkumné a monitorovací fáze. V rámci celodenního setkání, rozděleného do dvou hlavních tematických celků, bude umožněna aktivní účast zástupcům česko-německé příhraniční i přeshraniční spolupráce zejména v oblasti integrovaného záchranného systému a v oblasti plánování strategických infrastruktur v příhraničí a jejich výstavby, jakými jsou např. uložiště jaderného odpadu.

Dovolte nám přizvat vás tímto k aktivní či pasivní účasti na simultánně tlumočeném celodenním workshopu, nebo na některé z jeho dvou hlavních tematických částí, a zároveň vás požádat o potvrzení vaší účasti na google form nejpozději do 20. října 2019, resp. do naplnění kapacity.

LINK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMQaRnKI6guSiT0rRMVN_our279joR16Za9a2jWfwydbZ-Ng/viewform

Pozvánku naleznete v příloze tohoto mailu.

Více o projektu na http://region-ohne-grenzen.eu

Záštitu nad českým workshopem laskavě převzal děkan FPR ZČU pan doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

S pozdravem,

Doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

proděkanka pro mezinárodnívztahy

Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni

Sady Pětatřicátníků 14
306 14 Plzeň

Tel: +420 377 63 7440, +420 377 63 7441
e-mail: forejtov@kup.zcu.cz

Vice-Dean for International Affairs

Faculty of Law

University of West Bohemia in Pilsen Sady Pětatřicátníků 14
306 14 Pilsen
Czech Republic
Phone: +420 377 63 7440, +420 377 63 7441
e-mail: forejtov@kup.zcu.cz

AKTUALITY

POZVÁNKA na česko-německý workshop v Plzni 25. října 2019

Vážení představitelé veřejné správy, Vážení starostové a zástupci obecní samosprávy, Vážení zástupci obecně prospěšných společností a spolků, Vážení zástupci soukromého sektoru, Vážené kolegyně a kolegové, Vážení občané,...

První workshopy se konaly 14. – 15. 3. 2019 Plzni a 21. – 22. 3. 2019 Pasově

Workshopy jsou prvním veřejným příspěvkem našeho projektu ve snaze přispět k překonání právních a administrativních bariér ve společném příhraničním regionu Česko - Bavorsko. Všem účastníkům a zájemcům o danou problematiku děkujeme za účast a spolupráci a přikládáme...

Pozvánka na společné česko – německé workshopy v Plzni a v Pasově

Pozvánka na dva společné česko - německé workshopy v Plzni (15. března 2019) a v Pasově (22. března 2019) v rámci projektu č. 68 - Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravonictví...

Příspěvek na 3. PARTNERSKÉM FÓRU projektu Horní Falc a Plzeňský kraj

Dne 22. listopadu 2018 přestavila doc. JUDr. Monika Forejtová a Mgr. et Mgr. Milan Severa aktivity projektu na 3. PARTNERSKÉM FÓRU projektu Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy. Děkujeme tímto organizátorům fóra za možnost prezentovat projekt,...

Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce

Toto pracoviště v nepřetržitém provozu zajišťuje výměnu informací za účelem plnění úkolů policie v oblasti přeshraniční spolupráce, zejména při odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti a rovněž při objasňování trestné činnosti a ochraně státních hranic,...

Svaz měst a obcí

Dne 27. 3. 2018 se JUDr. Vladislav Vnenk zúčastnil setkání se zástupci Svazu měst a obcí, kde byl představen projekt a byla domluvena následná spolupráce.

Bayern Handwerk International

Vstoupili jsme v kontakt s panem Pavlem Pulcem. Byla domluvena následná spolupráce s tím, že dojde k identifikaci překážek v souvislosti s příhraničním poskytováním služeb.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Dne 27. 6. 2018 proběhla návštěva HZS PK, kde bylo komunikováno s Ing. Jiřím Bártkem. Byly diskutovány otázky fungování příhraniční spolupráce HZS na české a bavorské straně.

Regionální kancelář Plzeň obchodní a průmyslové komory Regensburg

Dne 20. 6. 2018 byla navštívena regionální kancelář Plzeň obchodní a průmyslové komory Regensburg, kde byl představen projekt. Bylo diskutováno, co je problematické v rámci příhraniční spolupráce.

Schwandorf 10. 4. 2018

Dne 10. 4. 2018 bylo navštíveno česko-německé centru policejní spolupráce, kde byl představen projekt. Bylo diskutováno, co je problematické v oblasti policejní spolupráce mezi ČR a Německem.

WOKSHOPY

První workshopy se konaly 14. – 15. 3. 2019 Plzni a 21. – 22. 3. 2019 Pasově

Cílem projektu je podpořit postupné překonávání překážek v přeshraniční spolupráci mezi obcemi a dalšími aktéry v česko-bavorském pohraničí. V současné době existují četné dohody a kooperace (oblast ochrany životního prostředí, policejní spolupráce, městská a školní partnerství a dohody mezi složkami záchranných sborů), což dokazuje realizovatelnost a částečnou úspěšnost přeshraniční spolupráce. Workshopy jsou prvním veřejným příspěvkem našeho projektu ve snaze přispět k překonání právních a administrativních bariér ve společném příhraničním regionu Česko – Bavorsko. Všem účastníkům a zájemcům o danou problematiku děkujeme za účast a spolupráci a přikládáme prezentace z workshopů ke stažení.

 

KRÁTKÉ SHRNUTÍ HLAVNÍCH CÍLŮ PROJEKTU

Ve středu zájmu projektu stojí tyto oblasti:

a) veřejná správa (EUREGIO EGRENSIS a Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) jsou referenčním kritériem a příkladem dobré praxe i pro ostatní regiony a  pro podporu kultury, cestovního ruchu a rozvoje obcí (např. při hlášení a organizace akcí),

b) hospodářství (se zaměřením na užší spolupráci při přípravě strategických infrastrukturních projektů s přeshraničním dopadem (s cílem zvýšit míru přijetí významných projektů v příhraničí díky účasti sousední země a/nebo obyvatelů sousední země) a zlepšení právního a administrativního prostředí pro podnikatele v příhraničí)

c) sociální věci a zdravotnictví (např. spolupráce mezi složkami záchranných sborů)

WORKHOP – PLZEŇ 2019

pořádal český partner za účasti zástupců německého partnera pro české aktéry v příhraničí

(pro nejméně 20 účastníků)

 

WORKSHOP  – PASSAU 2019

pořádal německý partner za účasti zástupců českého partnera pro německé aktéry v příhraničí (pro nejméně 20 účastníků)

Cíl: zahájit tvorbu seznamu odůvodněných doporučení k navrhovaným legislativním změnám a zlepšení administrativních postupů, které budou předány oprávněným orgánům na příslušných rozhodovacích úrovních (včetně průběžných rozhovorů a jednání s těmito orgány)

  POZVÁNKA na česko-německý workshop v Plzni 25. října 2019

   

  Vážení představitelé veřejné správy,

  Vážení starostové a zástupci obecní samosprávy,

  Vážení zástupci obecně prospěšných společností a spolků,

  Vážení zástupci soukromého sektoru,

  Vážené kolegyně a kolegové,

  Vážení občané,

             dovoluji si vás tímto pozvat k účasti na závěrečném workshopu v rámci projektu č. 68 s názvem „Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví“, který se bude konat dne 25. 10. 2019 v Plzni v sídle Krajského úřadu – Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13 Jižní Předměstí.

  Projekt, který je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014–2020, je zaměřen na zlepšování spolupráce, komunikace a sdílení dobré praxe v příhraničním regionu Česko – Bavorsko. Přednášet budou členové výzkumného týmu a experti z praxe, a to jak z České republiky, tak ze Spolkové republiky Německo a Švýcarska.

  Závěrečný workshop konaný v místě sídla vedoucího partnera projektu, kterým je Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plni představí dosavadní výsledky jeho výzkumné a monitorovací fáze. V rámci celodenního setkání, rozděleného do dvou hlavních tematických celků, bude umožněna aktivní účast zástupcům česko-německé příhraniční i přeshraniční spolupráce zejména v oblasti integrovaného záchranného systému a v oblasti plánování strategických infrastruktur v příhraničí a jejich výstavby, jakými jsou např. uložiště jaderného odpadu.

  Dovolte nám přizvat vás tímto k aktivní či pasivní účasti na simultánně tlumočeném celodenním workshopu, nebo na některé z jeho dvou hlavních tematických částí, a zároveň vás požádat o potvrzení vaší účasti na google form nejpozději do 20. října 2019, resp. do naplnění kapacity.

  LINK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMQaRnKI6guSiT0rRMVN_our279joR16Za9a2jWfwydbZ-Ng/viewform

  Pozvánku naleznete v příloze tohoto mailu.

  Více o projektu na http://region-ohne-grenzen.eu

  Záštitu nad českým workshopem laskavě převzal děkan FPR ZČU pan doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

  S pozdravem,

  Doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

  proděkanka pro mezinárodnívztahy

  Fakulta právnická

  Západočeská univerzita v Plzni

  Sady Pětatřicátníků 14
  306 14 Plzeň

  Tel: +420 377 63 7440, +420 377 63 7441
  e-mail: forejtov@kup.zcu.cz

  Vice-Dean for International Affairs

  Faculty of Law

  University of West Bohemia in Pilsen Sady Pětatřicátníků 14
  306 14 Pilsen
  Czech Republic
  Phone: +420 377 63 7440, +420 377 63 7441
  e-mail: forejtov@kup.zcu.cz

  AKTUALITY

  POZVÁNKA na česko-německý workshop v Plzni 25. října 2019

  Vážení představitelé veřejné správy, Vážení starostové a zástupci obecní samosprávy, Vážení zástupci obecně prospěšných společností a spolků, Vážení zástupci soukromého sektoru, Vážené kolegyně a kolegové, Vážení občané,...

  První workshopy se konaly 14. – 15. 3. 2019 Plzni a 21. – 22. 3. 2019 Pasově

  Workshopy jsou prvním veřejným příspěvkem našeho projektu ve snaze přispět k překonání právních a administrativních bariér ve společném příhraničním regionu Česko - Bavorsko. Všem účastníkům a zájemcům o danou problematiku děkujeme za účast a spolupráci a přikládáme...

  Pozvánka na společné česko – německé workshopy v Plzni a v Pasově

  Pozvánka na dva společné česko - německé workshopy v Plzni (15. března 2019) a v Pasově (22. března 2019) v rámci projektu č. 68 - Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravonictví...

  Příspěvek na 3. PARTNERSKÉM FÓRU projektu Horní Falc a Plzeňský kraj

  Dne 22. listopadu 2018 přestavila doc. JUDr. Monika Forejtová a Mgr. et Mgr. Milan Severa aktivity projektu na 3. PARTNERSKÉM FÓRU projektu Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy. Děkujeme tímto organizátorům fóra za možnost prezentovat projekt,...

  Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce

  Toto pracoviště v nepřetržitém provozu zajišťuje výměnu informací za účelem plnění úkolů policie v oblasti přeshraniční spolupráce, zejména při odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti a rovněž při objasňování trestné činnosti a ochraně státních hranic,...

  Svaz měst a obcí

  Dne 27. 3. 2018 se JUDr. Vladislav Vnenk zúčastnil setkání se zástupci Svazu měst a obcí, kde byl představen projekt a byla domluvena následná spolupráce.

  Bayern Handwerk International

  Vstoupili jsme v kontakt s panem Pavlem Pulcem. Byla domluvena následná spolupráce s tím, že dojde k identifikaci překážek v souvislosti s příhraničním poskytováním služeb.

  Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

  Dne 27. 6. 2018 proběhla návštěva HZS PK, kde bylo komunikováno s Ing. Jiřím Bártkem. Byly diskutovány otázky fungování příhraniční spolupráce HZS na české a bavorské straně.

  Regionální kancelář Plzeň obchodní a průmyslové komory Regensburg

  Dne 20. 6. 2018 byla navštívena regionální kancelář Plzeň obchodní a průmyslové komory Regensburg, kde byl představen projekt. Bylo diskutováno, co je problematické v rámci příhraniční spolupráce.

  Schwandorf 10. 4. 2018

  Dne 10. 4. 2018 bylo navštíveno česko-německé centru policejní spolupráce, kde byl představen projekt. Bylo diskutováno, co je problematické v oblasti policejní spolupráce mezi ČR a Německem.

  WOKSHOPY

  První workshopy se konaly 14. – 15. 3. 2019 Plzni a 21. – 22. 3. 2019 Pasově

  Cílem projektu je podpořit postupné překonávání překážek v přeshraniční spolupráci mezi obcemi a dalšími aktéry v česko-bavorském pohraničí. V současné době existují četné dohody a kooperace (oblast ochrany životního prostředí, policejní spolupráce, městská a školní partnerství a dohody mezi složkami záchranných sborů), což dokazuje realizovatelnost a částečnou úspěšnost přeshraniční spolupráce. Workshopy jsou prvním veřejným příspěvkem našeho projektu ve snaze přispět k překonání právních a administrativních bariér ve společném příhraničním regionu Česko – Bavorsko. Všem účastníkům a zájemcům o danou problematiku děkujeme za účast a spolupráci a přikládáme prezentace z workshopů ke stažení.

   

  KRÁTKÉ SHRNUTÍ HLAVNÍCH CÍLŮ PROJEKTU

  Ve středu zájmu projektu stojí tyto oblasti:

  a) veřejná správa (EUREGIO EGRENSIS a Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) jsou referenčním kritériem a příkladem dobré praxe i pro ostatní regiony a  pro podporu kultury, cestovního ruchu a rozvoje obcí (např. při hlášení a organizace akcí),

  b) hospodářství (se zaměřením na užší spolupráci při přípravě strategických infrastrukturních projektů s přeshraničním dopadem (s cílem zvýšit míru přijetí významných projektů v příhraničí díky účasti sousední země a/nebo obyvatelů sousední země) a zlepšení právního a administrativního prostředí pro podnikatele v příhraničí)

  c) sociální věci a zdravotnictví (např. spolupráce mezi složkami záchranných sborů)

  WORKHOP – PLZEŇ 2019

  pořádal český partner za účasti zástupců německého partnera pro české aktéry v příhraničí

  (pro nejméně 20 účastníků)

   

  WORKSHOP  – PASSAU 2019

  pořádal německý partner za účasti zástupců českého partnera pro německé aktéry v příhraničí (pro nejméně 20 účastníků)

  Cíl: zahájit tvorbu seznamu odůvodněných doporučení k navrhovaným legislativním změnám a zlepšení administrativních postupů, které budou předány oprávněným orgánům na příslušných rozhodovacích úrovních (včetně průběžných rozhovorů a jednání s těmito orgány)