Impresum

 

Impressum

Projektové logo:

Koncept a design: Martin Schmid, media-9.de

Údaje dle § 5 zákona o elektronických médiích:

Milan Severa

Sady Pětatřicátníků 14

kancelář PC 314

30614 Plzeň

Kontakt:

Telefon: +420 721 542 766

E-Mail: severa.milan@gmail.com

Odpovědnost za obsah:

Jako poskytovatelé služeb jsme odpovědni za vlastní obsah na těchto webových stránkách. Nejsme odpovědní kontrolovat nebo dle okolností zkoumat převzaté nebo uložené cizí informace, které odkazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranit nebo uzamknout přístup k těmto informacím dle obecných zákonů zůstává tímto nedotčena. Odpovědnost v tomto ohledu je možná ale až od okamžiku znalosti konkrétního porušení zákona. Při zjištění odpovídajícího porušení zákona bude tento obsah neprodleně odstraněn.  

Autorská práva:

Obsah a dílo vyhotoveno a zveřejněno provozovateli webové stránky podléhá autorskému právu. Reprodukce, zpracování, rozšíření a každý způsob využití nad rámec autorského zákona vyžaduje písemný souhlas autora příp. zhotovitele. Stažení a kopírování této webové stránky je povoleno pouze pro soukromé, nikoli komerční účely. V případě, že obsah na této stránce není vytvořen přímo provozovatelem, jsou zohledněna autorská práva třetí strany. Především je obsah třetích osob takto označen. Pokud byste si však všimli porušení autorských práv, prosíme Vás o upozornění. Po zjištění porušení autorských práv, by byl obsah této povahy neprodleně odstraněn.  

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé této webové stránky berou ochranu osobních dat velmi vážně. Vaše osobní data jsou zpracovávána důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, stejně tak jako s tímto prohlášením. Používání naší webové stránky je možné zpravidla bez udávání osobních údajů. Jakmile jsou na naší webové stránce shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo emailová adresa), děje se tak, pokud možno, na dobrovolné bázi. Tyto osobní údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávána třetím stranám. Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při emailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní  riziko. Všeobecná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Cookies:

Tyto internetové stránky používají částečně tzv. cookies. Cookies nezpůsobují na Vašem zařízení žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla co možná uživatelsky nejpřátelštější, efektivní a bezpečná. Cookies nepředstavují žádná textová data, která by byla odložena na Vašem zařízení. Většina námi využívaných cookies jsou tzv. “dočasná cookies”, jež jsou po ukončení Vaší návštěvy automaticky smazána. Zbylá cookies zůstávají uložena na Vašem zařízení, dokud je nesmažete. Tato cookies nám umožňují znovu rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě. Vy si můžete nastavit svůj prohlížeč tak, že budete o nastavení cookies informováni a můžete je povolovat jen v jednotlivých, či v určitých případech nebo je všeobecně zakázat, stejně tak jako je možná aktivace automatického vymazávání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.   

Kontaktní formulář

Když nás oslovíte přes kontaktní formulář, jsou Vaše údaje vyplněné do kontaktního formuláře včetně kontaktních údajů na naší straně uloženy pro účely zpracování Vašeho dotazu nebo pro případ doplňujících otázek. Tyto údaje dále bez Vašeho souhlasu nepředáváme.

Funkce komentování na této stránce

Pro funkci komentování na této webové stránce shromažďujeme kromě Vašeho komentáře také data o okamžiku vytvoření komentáře, Vaši emailovou adresu a, pokud nekomentujete anonymně, Vámi zvolené uživatelské jméno.