Pozvánka na dva společné česko – německé workshopy v Plzni (15. března 2019) a v Pasově (22. března 2019)

v rámci projektu č. 68 – Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravonictví (Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014–2020)

Workshopy se liší pouze v několika bodech (viz program), můžete si tedy svobodně vybrat, který z nich
navštívíte.

Odkaz na registraci: https://goo.gl/forms/dMAbZuwEfX0ZDCk53

Pozvánka na workshop Česko-Bavorsko 2019

Orientační plán_ Plzeň

Orientační plán Pasov