Dne 28. 6. 2018 proběhlo projektové setkání všech členů týmů (českých i německých) v rámci projektu. Předmětem schůzky bylo zejména shrnutí činnosti týmů za předcházející období a dále stanovení témat pro nadcházející workshopy a dále i návrhy pro PROMO – letáčky, které budou v rámci projektu k dispozici, zejména, aby se projekt dostal do podvědomí široké veřejnosti.